Aanmelden
Registeren
Abonneren
Wetgeving
Zoeken
Over TBM
Redactie
Nieuw Paswoord
Auteursrichtlijnen
Contact
Productiekamer
Auteursrichtlijnen

Auteursrichtlijnen

De hoofdredacteur en het redactiecomité van het Tijdschrift voor Belgische Mededinging – Revue de la Concurrence Belge wensen u eerst en vooral te bedanken voor uw bereidheid een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift.

Uw bijdrage zal ter beoordeling worden voorgelegd aan een comité samengesteld uit experten in mededinging. U zal zo spoedig mogelijk na het inleveren van uw bijdrage op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van het comité.

1. Lay out van de tekst

De tekst van de bijdrage dient elektronisch opgestuurd te worden naar het redactiesecretariaat van het tijdschrift:

e-mail: vincentmussche@gmail.com

Vierledige indeling van de tekst:

  • niveau 1: I (vet)
  • niveau 2: A (vet)
  • niveau 3: (cursief)
  • niveau 4: a. (cursief)

De teksten worden geschreven in lettertype Times New Roman, lettergrootte 12 met normale interlinie (interlinie 1).

2. Randnummers

Bij iedere gedachte-eenheid wordt een randnummer geplaatst.

De randnummers worden per bijdrage doorlopend genummerd.

3. Boekbesprekingen

Boekbesprekingen vermelden achtereenvolgens het initiaal van de voornaam en de volledige familienaam van de auteur, de titel van het gerecenseerde werk, de plaats van de uitgave, de naam van de uitgever, het jaar van de uitgave en het aantal bladzijden. Het initiaal en de eerste letter van de familienaam worden in grote kapitalen geschreven, de overige letters van de familienaam in kleinere kapitalen. De titel van het gerecenseerde werk wordt cursief geschreven. De naam van de recensent wordt vermeld onder aan de recensie.

Voorbeeld:
D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Deurne, Kluwer, 1994, 330 p.

4. Annotaties

De auteurs van annotaties worden verzocht de redactie van de te annoteren uitspraken te verzorgen. Dit impliceert dat zij de relevante passages aanduiden die gepubliceerd moeten worden.

De annotaties bevatten bovenaan een samenvatting in de andere landstaal van maximum 10 regels.

Daarnaast dient de auteur tevens te zorgen voor een kopje bij de uitspraak met de kernwoorden en een korte samenvatting van de essentie van de uitspraak. Het kopje en de korte samenvatting moeten zowel in het Nederlands als het Frans weergegeven worden.

Voorbeelden hiervan kunnen onder meer gevonden worden in het S.E.W.

5. Verwijzingen

1. Verwijzingen dienen te gebeuren volgens de regels uit de Juridische verwijzingen en afkortingen (uitgegeven bij Kluwer). Zij worden opgenomen in voetnoot onderaan de tekst. De voetnoten worden doorlopend genummerd.

Voorbeelden rechtsleer:

  • Artikel: J. STEENBERGEN, “De Belgische Mededingingswet: een hervorming in verschillende fasen”, Markt en Mededinging, 2004, 293.
  • Bijdrage in verzamelwerk: M.-T. PEETERS, “Belgisch mededingingsbeleid in een Europees perspectief”, in J. STUYCK en P. WYTINCK (ed.), De Belgische Mededingingswet anno 2003, Mechelen, Kluwer, 2003, 57.
  • Boek: D. VANDERMEERSCH, De Mededingingswet, Deurne, Kluwer, 1994, 12.
  • Annotatie: C. DE ROY, “Over vernietigde