Aanmelden
Registeren
Abonneren
Wetgeving
Zoeken
Over TBM
Redactie
Nieuw Paswoord
Auteursrichtlijnen
Contact
Productiekamer

Inhoud van jaargang 2016 nummer 4


 
Editoriaal - Editorial
RYELANDT, G.
Editoriaal - Editorial
 
Artikelen - Articles
VAN CLEYNENBREUGEL, P.
Prix fixe du livre : les propositions belges contredisent-elles le droit européen de la concurrence ?
VAN ROMPUY, B.
De BMA als alternatieve beroepsinstantie tegen arbitrale uitspraken? Noot bij het verzoek voorlopige maatregelen van White Star Woluwe Football Club
 
Rechtspraak - Jurisprudence
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL
Voorzitter Koophandel Brussel, 26 februari 2016 (Sobeltop / Hazeleger)
HOF VAN BEROEP GENT
Hof van beroep Gent, 7 maart 2016 (BIT Marketing / SEB)
HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
Cour d’Appel Bruxelles, 28 avril 2016 (FEI)
Hof van beroep Brussel
Hof van beroep Brussel, 7 september 2016 (Telenet – veldritten)
HOF VAN BEROEP ANTWERPEN
Hof van beroep Antwerpen 27 oktober 2016 (Bierhalle Demeyer NV – Duvel Moortgat)
 
Europese Gemeenschap - Communauté Européenne
VIAENE, H. - GILLET, D.
Chronicle of European Competition Law (3rd trimester 2016)
 
Rechtspraak in kort bestek - Jurisprudence (extraits)
LEONARD, J. - DE VLIEGHER, K.
Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence 04/2016 – 06/2016
 
Actualia - Actualités
WYTINCK, P. - HOORELBEKE, B.
Actualia – Actualités