Aanmelden
Registeren
Abonneren
Wetgeving
Zoeken
Over TBM
Redactie
Nieuw Paswoord
Auteursrichtlijnen
Contact
Productiekamer

Inhoud van jaargang 2016 nummer 3


 
Editoriaal - Editorial
BLONDEEL, P.
Editoriaal - Editorial
 
Artikelen - Articles
WIJCKMANS, F. - WIJCKMANS, E.
“Parental Liability” in het Belgisch Mededingingsrecht
BUELENS, I.
De clementierichtsnoeren van de BMA anno 2016. Transparanter en duidelijker
DEBRAS, S.
Developpements en droit belge de la concurrence en 2015 - Ontwikkelingen in het Belgisch Mededingingsrecht in 2015. Rapporten studiedag 2 juni 2016 - Rapports journée d’études 2 juin 2016
 
Rechtspraak - Jurisprudence
COUR D'APPEL DE BRUXELLES
Cour d’appel de Bruxelles, 26 février 2015 (Belgacom)
 
Rechtspraak in kort bestek - Jurisprudence (extraits)
LEONARD, J. - DE VLIEGHER, K.
Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence 01/2016 – 03/2016
 
Forum
MOERMAN, F.
De Nieuwe Clementierichtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit. Lunchforum Mededinging Lunch-forum de concurrence 3 mei 2016 – 3 mai 2016
 
Buurlanden
BURROWS, E.
UK (January – June 2015)
ZACHARIE, N.
France (Mars 2016 à juillet 2016)
WELLENS, V.
Luxembourg (June 2015 – June 2016)
SWAAK, C. - BOVENS, M.
The Netherlands (January – June 2016)
 
Europese Gemeenschap - Communauté Européenne
HORELBEKE, B.
Chronicle of European Competition Law (2nd trimester 2016)
 
Actualia - Actualités
WYTINCK, P. - HORELBEKE, B.
Actualia - Actualités. Met bijdragen van/Avec des contributions de Bram Hoorelbeke, Bernard van de Walle de Ghelcke en Peter Wytinck